PROPONOWANE ŚREDNIE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA

SKLEPY, DOMY TOWAROWE
sala sprzedaży, oświetlenie ogólne - 200 - 500 lx
stoły i lady sprzedaży - 300 - 1000 lx
wystawiony towar - 500 - 1000 lx
kasa - 500 - 1000 lx

BIURA, URZĘDY
pokój biurowy - oświetlenie ogólne - 200 - 300 lx
stanowisko komputerowe - 500 - 750 lx
sortowanie listów, pieniędzy - 500 - 1000 lx
bankowa sala operacyjna - stanowisko pracy personelu - 500 - 1000 lx
strefa klientów - 200 - 300 lx

OKNA WYSTAWOWE
światło dzienne - 5000 lx
przy ulicach słabo oświetlonych - 300 - 2000 lx
przy ulicach silnie oświetlonych - 750 - 3000 lx

HOTELE
pokoje gościnne - oświetlenie ogólne - 100 - 200 lx
na stołach, postaciach przed lustrem - 300 - 500 lx
sale przyjęć, salony - 100 - 200 lx
łazienka i toaleta - 100 - 300 lx
hol wejściowy - 100 - 200 lx

OBIEKTY SPORTOWE
hala sportowa, wielofunkcyjna - 300 - 750 lx
boks: rozgrywki krajowe i międzynarodowe - 1500 - 2000 lx
boks: trening i boks rekreacyjny - 300 - 500 lx
widownie podczas gry - 20 - 50 lx
widownie podczas przerw - 100 - 150 lx

MUZEA, GALERIE
eksponaty nieczułe na światło - do 300
eksponaty czułe na światło - do 200 lx
eksponaty szczególnie czułe na światło - 10 - 50 lx
gabinety konserwatorów, oświetlenie ogólne - 200 - 300 lx
gabinety konserwatorów - na przedmiocie pracy - 500 - 750 lx

KINA, TEATRY
scena, estrada - ośw. techniczne - 200 - 300 lx
sala teatralna podczas przerw - 100 - 200 lx
sala kinowa podczas przerw - 50 - 100 lx
garderoby artystów, oświetlenie ogólne - 200 - 300 lx
garderoby artystów przy charakteryzacji - 500 - 750 lx

SZPITALE
gabinety lekarskie, oświetlenie ogólne - 300 - 500 lx
gabinety lekarskie miejscowo przy badaniach - 750 - 1000 lx
laboratorium, miejsce badań i analiz - 750 - 1000 lx
pokój odwiedzin - 200 - 300 lx
sala dla rekonwalescentów - 300 lx

SZKOŁY
ośw. na ławce w sali klasowej - 300 - 500 lx
ośw. na tablicach do pisania i planszach ściennych - 300 - 500 lx
laboratorium, pracownia szkolna - 500 - 750 lx
sala gimnastyczna, aula - 200 - 300 lx
stołówka - 200 - 300 lx

DOMY MIESZKALNE
oświetlenie ogólne w pomieszczeniu - 100 - 200 lx
pole czytania i pisania - 300 - 500 lx
stanowisko komputerowe - 500 - 750 lx
kuchnia - 200 - 300 lx
schody, korytarz, przejścia - 50 - 100 lx